S I N A İ İ    G A Z

ARGON

Argon, hava da %0.934 civarında bulunan renksiz, kokusuz, havadan ağır , yanıcı olmayan aksine inert özelliğe sahip, havadaki oksijenin azaldığı durumda boğucu olabilecek bir gazdır.Endüstride atmosferik havanın saflaştırıldıktan sonra basınç altında soğutulup sıvılaştırılarak hava içerisinde bulunan temel üç madde(azot, oksijen, argon)'in birbirlerinden ayrılması ile elde edilir.

Fiziksel özellikleri :

Kimyasal simgesi:
Fiziksel durumu (gaz, sıvı):
Molekül ağırlığı:
Yoğunluk (gaz):
Likit yoğunluğu:
Kaynama noktası:
Erime noktas:
Gaz
Renksiz, kokusuz
O2
32
-183ºC
1.14 g /cm 3
1.33 kg / m3

ARGON

ASETİLEN

AZOT

KARBONDİOKSİT

KARIŞIM GAZLARI

 
 
 
 
 
Copyright İ 2003 YÜZBAŞI TİCARET...