S I N A İ İ    G A Z

KARBONDİOKSİT

Karbondioksit ; renksiz, kokusuz, zehirsiz ve havanın yaklaşık 1.5 katı ağırlığında bir gazdır.

Fazlası havanın oksijenini azaltarak boğucu etki yapabilir. Kokusuz olduğu halde nemli ortamda suyla reaksiyona girerek hafif fakat keskin bir koku oluşturabilir.

Karbondioksit suda kolayca çözünebilme özelliğinden dolayı meşrubat sektöründe karbonatlayıcı ve baloncuk oluşturucu gaz olarak kullanılır. Normal şartlar altında gaz fazında olan karbondioksit atmosferik basınçta ve eksi 79 derece sıcaklıkta katı olarak bulunabilir, bu durum kuru buz olarak adlandırılır.Karbondioksit temel olarak; yer altı kaynaklarından, amonyak ve hidrojen gibi fabrikaların baca atıklarından, fuel oil ve kömür gibi yakıtların yakılmasından elde edilir.Fakat yer altı kaynağından elde edilen karbondioksit kalitesi diğer üretim yöntemleriyle üretilen gazlardan daha yüksektir.

Fiziksel özellikleri :

Kimyasa simgesi:
Molekül ağırlığı:
Görünüş:

Yoğunluk katı( kurubuz):
Yoğunluk sıvı:
Yoğunluk gaz:
Kaynama noktası:
Çözünürlük (suda):
CO2
44.01
Renksiz, kokusuz gaz, renksiz sıvı, beyaz opak katı( kurubuz)
1.567 gr/cm 3 (-42.9 ºC)
1.026 gr/cm 3 (-18 0 C )
1.97 kg/m 3 ( 00 C) , 1.83kg/m3 (21.1 0 C)
-78.5 C (süblimleşme)
3.5 gr/ lt (00 C)

ARGON

ASETİLEN

AZOT

KARBONDİOKSİT

KARIŞIM GAZLARI

 
 
 
 
 
Copyright İ 2003 YÜZBAŞI TİCARET...