T I B B İ   G A Z

AZOT PROTOKSİT

Narkoz renksiz , hafif tatlı ve kokulu ,havadan ağır, şiddetli oksitleyici, zehirsiz fakat anestezik özelliği olan bir gazdır. Oksijen ile karıştırılarak anestezik madde olarak kullanılır.Narkoz un yüksek konsantrasyonu oksijen yetersizliğinden dolayı baş dönmesine yol açar,derin bir nefes çekilmesi durumunda mide bulanması ve sonucunda baygınlığa neden olur.

Narkoz, Amonyum nitratın sıcakta bozundurulması ile elde edilir.

Fiziksel özellikleri :
Kimyasal simgesi:
Molekül ağırlığı:
Yoğunluk (gaz):
Yoğunluk (sıvı):
Kaynama noktası:
Erime noktası:
Suda çözünürlük:
Bozunma sıcaklığı:
N2O
44.02
1.9782 kg/m3
(0oC ve 1 atm )
1.22 gr /cm 3
-88.5 ºC
-90.81ºC
Çok az
649 ºC

OKSİJEN

AZOT PROTOKSİT

 
 
 
 
 
Copyright İ 2003 YÜZBAŞI TİCARET...