S I N A İ İ    G A Z

AZOT

Azot, hava da %78 civarında bulunan renksiz, kokusuz, havadan hafif , yanıcı olmayan aksine inert özelliğe sahip, havadaki oksijenin azaldığı durumda boğucu olabilecek bir gazdır.

İnert oluşundan , sıvı ortamdaki soğukluk özelliğinden ve üretiminin benzer maddelere nazaran daha ekonomik oluşundan dolayı sanayinin vazgeçilmez bir maddesidir.

Endüstride atmosferik havanın saflaştırıldıktan sonra basınç altında soğutulup sıvılaştırılarak hava içerisinde bulunan temel üç maddenin (azot, oksijen, argon) birbirlerinden ayrılması ile elde edilir.

Fiziksel özellikleri :

Kimyasal simgesi :
Fiziksel durumu (gaz, sıvı) :
Molekül ağırlığı :
Yoğunluk (gaz) :
Likit yoğunluğu :
Kaynama noktası :
Erime noktası :
N2
Renksiz, kokusuz, tatsız
28 gr/ mol
1.16 gr/ lt (21 0 ºC ve 1 Atm)
0.81 gr/lt (21 ºC)
-195.8 ºC
- 210 ºC

ARGON

ASETİLEN

AZOT

KARBONDİOKSİT

KARIŞIM GAZLARI

 
 
 
 
 
Copyright İ 2003 YÜZBAŞI TİCARET...