S I N A İ İ    G A Z

ASETİLEN

Asetilen gazı; renksiz, sarımsak kokulu, şiddetli yanıcı, havadan hafif , zehirli etkisi olmayan fakat havanın oksijenini azaltarak boğucu etki yaratabilecek bir gazdır.

Asetilen sanayide karpitin su ile reaksiyonundan elde edilir.

Asetilen maddesi çok yanıcı oluşunun yanı sıra, katı ve sıvı fazlarında iken oldukça kararsız bir özellik gösterir. Bu özelliğinden dolayı asetilen yanlış kullanımda yada yanlış depolamada oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Asetilen için kullanılan tüm malzemeler asetilenin özelliklerine uygun olmalıdır.

Bu neden ile ekipman ve malzeme seçilirken çok dikkat edilmelidir. Hatta giyilen giysiler dahi önemlidir.

Asetilen yanma esnasında çıkardığı yüksek ısıdan dolayı endüstride çok yaygın olarak kullanılır.

Asetilen, diğer fuel-gazlarla karşılaştırıldığında en az oksijen tüketimiyle en yüksek alev hızına (6.9 m/sn) ve alev ısısına ulaşan gazdır (3160ºC).

Serbest asetilen gazı hiçbir zaman 15 psig(1.013 bar) basıncın üstüne çıkarılmamalı ve kullanılmamalıdır.

Asetilen tüpleri için 50ºC çok tehlikeli bir sıcaklıktır. Kesinlikle tüplerin bu sıcaklığa ulaşmaması gerekmektedir.

Fiziksel özellikleri :

Kimyasal Simgesi:
Fiziksel durumu:
Molekül ağırlığı:
Görünüş :
Yoğunluk:
Erime noktası:
Kaynama noktası:
Kritik basınç:
Kritik sıcaklık:
Yanma ısısı:
Yanma aralığı (havada):
C2H2
Çözünmüş gaz
26
Renksiz, sarımsak kokulu
1.086 kg/ m3 ( 21.1ºC )
- 80.8 ºC
-84.0 ºC ( 1 atm )
61.9 bar
35.2ºC
20,800 Btu/lb ( 11545 k cal/kg)
2.4 - 85% hacimce

ARGON

ASETİLEN

AZOT

KARBONDİOKSİT

KARIŞIM GAZLARI

 
 
 
 
 
Copyright İ 2003 YÜZBAŞI TİCARET...